Algemene voorwaarden

Vita Sportiva

Algemeen

 • Vita Sportiva gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Vita Sportiva,  kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Vita Sportiva, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 • Vita Sportiva bevindt zich in een woonhuis op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een oplossing voor de behandelplaats worden gezocht.
 • Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Vita Sportiva wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
 • Vita Sportiva geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

 

Afspraken en behandelingen

 • Vita Sportiva behandeld alleen op afspraak.
 • Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail, Whatsapp of onlineagenda gemaakt, is bindend.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Vita Sportiva.
 • Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Vita Sportiva besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook contra-indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts en/of behandelend arts.
 • Vita Sportiva is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Vita Sportiva is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
 • Mocht Vita Sportiva door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 • Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 • Vita Sportiva behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

Tarieven en betalingen

 • Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant, met pinbetaling of via een betaalverzoek te worden voldaan.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Vita Sportiva behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

Hygiëne

 • Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Vita Sportiva verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

 

Kortings- en Massagebon, Klantenkaart

 • Stempelkaarten, Massagebonnen en andere actiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • De Stempelkaart en Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders vermeld.
 • De stempelkaart van 3 behandelingen (kennismakingskaart), 5 behandelingen en 10 behandelingen zijn kortingskaarten. Het totale bedrag van deze kaarten wordt betaald bij aanschaf. De kortingskaarten zijn 2 jaar geldig, daarna kan er op de korting geen aanspraak meer worden gemaakt. De kaart kan nog wel worden gebruikt voor de overgebleven behandelingen met bijbetaling per behandeling tot het dan geldende tarief. De kaart is persoonsgebonden en niet in te wisselen tegen geld.
 • De Stempelkaart wordt alleen afgestempeld bij een volledig betaalde behandeling. De 25% korting of gratis massage wordt gerekend naar het gemiddelde van de behandelingen op de kaart.
 • De Klantenkaart is persoonsgebonden en zal geheel komen te vervallen bij misbruik, zoals het laten gebruiken van de Klantenkaart door derden.
 • Op de Massagebon wordt geen wisselgeld terug gegeven. Voor het resterende bedrag wordt een tegoedbon uitgeschreven.
 • De Massagebon is verkrijgbaar voor ieder gewenst bedrag.
 • Kortingen zijn niet van toepassing bij de aanschaf van de Massagebon.
 • Alleen originele bonnen van Vita Sportiva worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en betaalde Massagebonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.

 

Aansprakelijkheid

 • De behandeling van Vita Sportiva is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Vita Sportiva kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Vita Sportiva, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Vita Sportiva verzekerd is. Indien de verzekeraar van Vita Sportiva om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Vita Sportiva beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verrichtte behandeling.
 • Vita Sportiva kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • Vita Sportiva kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)

 • Hartaandoeningen
 • Ernstige vaataandoeningen
 • Trombose
 • Koorts
 • Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)
 • Zwangerschap tot de 14e maand
 • Hoge bloeddruk (bij Hotstonemassage)
 • Kanker
 • Besmettelijke huidziekte
 • Totale uitputting
 • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
 • Bij gebruik van drugs of alcohol
 • Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva

 

Relatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)

 • Diabetes
 • Burn-out
 • Lichte vaataandoeningen
 • Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
 • Botbreuk
 • Recente operatie
 • Bloeduitstorting
 • Spierscheur
 • Kneuzing of verwonding
 • Recente whiplash
 • Twijfelachtige verdikking
 • Zwangerschap na de 13e maand

 

Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)

 • Sterk behaarde huid
 • Niet besmettelijke huidziekte
 • Spataderen

 

Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door Vita Sportiva een uitzondering worden gemaakt

Laatste versie gewijzigd 12 november 2023